Ortsfamilienbücher Münsterberger Kreis

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | - | ? | . | / | 1 | Ł | | | None

SurnameIndividuals
N
6
N N
11
N:
4
N.
2
N.N
2
N.N.
10
N1:
1
N101
1
Nabel
1
Nabrath
1
Nachname
1
Nachtigall
14
Nacke
7
Nackel
4
Nad
1
Naehlan
1
Naehrich
4
Naelcke
1
Naether
15
Nafe
2
Nagedusch
8
Nagel
35
Nagler
4
Naglick
6
Naglik
1
Nahle
1
Nahler
1
Nahorniak
1
Naischl
1
Najmann
2
Nalep
1
Naley
1
Nalke
2
Namann
1
Namyslik
1
Narr
1
Naschwitz
5
Nase
10
Naspe
1
Nass
1
Nathes
1
Naumann
10
Nave
9
Nawrath
8
Nawroth
1
Nawroth-Nawrath-Naberoth
2
Nebel
4
Neeß
1
Neffe
1
Negwer
51
Nehrich
4
Nehrich-Nehrich
1
Nehring
1
Nehrisheimer
2
Neiber
1
Neisner
29
Neisse
1
Neisser
Neißer
10
1
11
Neissner
Neißner
15
1
16
Neitsch
1
Neitzner
2
Nelke
3
Nelkowski
1
Nemlinar
1
Nempfig
1
Nempich
8
Nemtz
2
Nensa
3
Nentwich
87
Nentwich (Nentwig)
4
Nentwig
193
Nentwig2
22
Nerger
5
Nerke
3
Nerlich
1
Nessel
2
Neßig
1
Nestmann
2
Nett
3
Netter
2
Neuber
9
Neuberlich
4
Neubert
2
Neudeck
9
Neudecker
1
Neugebauer
NEUGEBAUER
255
2
257
Neukirch
4
Neuman
3
Neumann
1,171
Neumann-Laake
1
Neumann2
5
Neumann3
12
Neumann4
7
Neumeier
1
Neumeister
2
Neustaedter
1
nicht bekannt
1
Nicke
1
Nickel
254
Nickels
3
Nickig
5
Nickisch
20
Nicklass
2
Nicklaus
2
Nicksch
1
Niclaus
1
Nicolaus
9
Nicols
1
Nidefir
1
Niebel
6
Niebelschuetz
1
Nieblich
1
Niecke
1
Niedenfuehr
40
Niedenführ
6
Niedenzu
2
Nieder
1
Niederfuehr
1
Niederfuehrer
1
Niederschuh
1
Niedziella
4
Niedzielsky
1
Niedzwietz
1
Niegsch
131
Niegsdorf
2
Nielsch
1
Niembs
5
Niemczik
1
Niemici
1
Niemitz
3
Niems
1
Niepel
13
Niepelt
4
Niepold
2
Nierle
20
Nierlein
3
Niesel
43
Niesler
4
Niess
1
Niessing
1
Niessler
1
Nieszwitz
1
Nietsch
3
Nietsche
16
Nietz
2
Nihms
1
Nikisch
2
Niklis
3
Nikolaus
2
Nikot
1
Nikut
4
Nimbs
9
Nimptsch
25
Nimptsch-Nimscher
4
Nimsch
1
Nimscher
1
Nimser
34
Nimz
3
Nipelt
12
Nippelt
1
Nippert
11
Nirla
1
Nirlein
9
Nirnberger
13
Nischelsky
1
Nischkowski
1
Nischkowsky
12
Nisel
1
Nisse
1
Nissel
1
Nissler
Anton Nissler
60
1
61
Nissler-Niesler
4
Nithke
1
Nitsch
1
Nitsche
185
Nitschka
3
Nitschke
186
Nitschker
2
Nittmann
2
Nittner
1
Nitzen
2
Nitzsch
1
Nixdorf
37
NN
Nn
y
184
16
1
201
Nn Aus Bergkretscham
1
Nn Aus Glatz
1
Nn Aus Heinrichau
1
Nn Aus Woitz
1
Nn00002
1
Nn00003
1
Nn00005
1
Nn00006
1
Nn00007
1
Nn00022
1
Nn00026
1
Nn00031
1
Nn00033
1
Nn00034
1
Nn00035
1
Nn00038
1
Nn00039
1
Nn00040
1
Nn00041
1
Nn00042
1
Nn00044
1
Nn00046
1
Nn00048
1
Nn00054
1
Nn00055
1
Nn00056
1
Nn00061
1
Nn00069
1
Nn00092
1
Nn00093
1
Nn00094
1
Nn00095
2
Nn00096
1
Nn00097
1
Nn00099
1
Nn00100
1
Nn00101
1
Nn00102
1
Nn00104
1
Nn00105
1
Nn00106
1
Nn00108
1
Nn00109
1
Nn00111
1
Nn00112
1
Nn00113
1
Nn00114
1
Nn00115
1
Nn00117
1
Nn00200
1
Nn00203
2
Nn00204
1
Nn00205
1
Nn00301
1
Nn00303
1
Nn00305
1
Nn00306
1
Nn00307
1
Nn00309
1
Nn00310
1
Nn00311
1
Nn00312
1
Nn00313
1
Nn00314
1
Nn00315
1
Nn00316
1
Nn00317
1
Nn00318
1
Nn00319
1
Nn00322
1
Nn00323
1
Nn00324
1
Nn00325
1
Nn00326
1
Nn00327
1
Nn00328
1
Nn00329
1
Nn00330
1
Nn00331
1
Nn00332
1
Nn00333
1
Nn00335
1
Nn00336
1
Nn00337
1
Nn00338
1
Nn00339
1
Nn00340
1
Nn00342
2
Nn00343
1
Nn00344
1
Nn00345
2
Nn00347
1
Nn00348
1
Nn00349
1
Nn00350
1
Nn00351
1
Nn00352
1
Nn00354
1
Nn00355
1
Nn00356
1
Nn00360
1
Nn00361
1
Nn00364
1
Nn00365
2
Nn018
1
Nn1
1
Nn100
1
Nn102
1
Nn103
1
Nn105
1
Nn106
1
Nn107
1
Nn2
2
Nn3
2
Nn4
3
Nn5
1
Nn6
2
Nnn000
1
Nnn001
1
Nnn002
1
Nnn003
1
Nnn004
1
Nnn005
1
Nnn006
1
Nnn007
1
Nnn009
1
Nnn012
1
Nnn013
1
Nnn014
1
Nnn015
1
Nnn016
1
Nnn017
1
Nnn019
1
Nnn020
1
Nnn021
2
Nnn022
1
Nnn023
1
Nnn024
1
Nnn025
1
Nnn026
1
Nnn027
1
Nnn029
1
Nnn030
1
Nnn031
1
Nnn032
1
Nnn043
1
Nnn044
1
Nnn045
1
Noag
1
Nober
2
Noche
8
Nockwer
2
Nodari
2
Noel
8
Noeldner
3
Noerenberg
2
Noetsch
8
Noga
3
Nogaitzig
2
Nogalski
1
Noglich
3
Nolcke
1
Nolde
3
Nolte
1
Nolty
2
Norke
1
Normann
3
Noschwitz
3
Noserka
1
Noske
5
Nossner
4
Nossner-Nussner
1
Nowack
8
Nowag
253
Nowak
5
Nowotny
8
Nowrotek
4
Nuchte
3
Nuernberg
1
Nuernberger
4
Nummert
1
Nürnberger
7
Nüscheler
1
Nuss
3
Nussherr
1
Nutsch
5